Udinese, tegola Widmer: domani l’operazione! Da Fofana a De Paul, le ultime di formazione

Udinese, tegola Widmer: domani l’operazione! Da Fofana a De Paul, le ultime di formazione