Spal, emergenza in difesa: infortunio per Vicari, ma la tegola è doppia

Spal, emergenza in difesa: infortunio per Vicari, ma la tegola è doppia