NEWS – Gosens, Zaccagni, Kvara, Mazzocchi, Spinazzola, Lukaku, Solbakken e la panchina Verona

NEWS – Gosens, Zaccagni, Kvara, Mazzocchi, Spinazzola, Lukaku, Solbakken e la panchina Verona