Napoli, turnover parziale in coppa: sacrificio Hamsik, botta Mertens, Pavoletti…

Napoli, turnover parziale in coppa: sacrificio Hamsik, botta Mertens, Pavoletti…