Inter, Perisic è già guarito: “Domani in Cina, ma la testa è a Manchester”

Inter, Perisic è già guarito: “Domani in Cina, ma la testa è a Manchester”