Fiorentina, ora l’assalto a Jesè Rodriguez. E la pista Jovetic…

Fiorentina, ora l’assalto a Jesè Rodriguez. E la pista Jovetic…