Fiorentina, Freitas sbotta: “Vi rendete conto dell’esplusione di Kalinic?”

Fiorentina, Freitas sbotta: “Vi rendete conto dell’esplusione di Kalinic?”