DAI CAMPI – Esami Tomiyasu: quanto sta fuori! Larsen, Lozano, Chiesa, Pjanic, Douglas…

DAI CAMPI – Esami Tomiyasu: quanto sta fuori! Larsen, Lozano, Chiesa, Pjanic, Douglas…